Dag 10: Samarbejde

Danmark er det fineste samfund, der findes på denne planet. Ingen har patent på Danmark, der er blevet til i et krydsfelt mellem mange interesser, men ingen har en større andel i dets konstruktion end Venstre og Socialdemokratiet.

Mellem andelsbevægelse, fagbevægelse, højskole, folkekirke, kolonihaveforeninger, grundtvigianisme, arbejderklasse, bønder, borgerskab og nationalstat samt talløse andre aktører – har man med afsæt i de liberale frihedsværdier formet et samfund, hvor det hverken er markedet eller staten alene, der fordeler de værdier, borgerne i dette fine land skaber.

At lade fællesskabet tage et ansvar for at alle har ret til et minimum af velstand og adgang til den samme offentlige service, er tanker, vi deler. Vi har skændtes, så det brager om omfanget af sociale krav og hvilke incitamenter, der løser opgaven bedst. Men vi har altid samarbejdet, og sandheden er, at når der ikke lige er valg, så er det også det, vi oftest gør i vores daglige politiske arbejde.

I sjældne perioder er de udfordringer, vi står over for så store, at samarbejde er helt uomgåeligt. Selv har jeg med stor succes samarbejdet med gode kræfter i Københavns Omegn om at få gjort opmærksom på, at vi er ved at smadre dele af Hovedstadsregionen med trafikstøj og fortætning. Opgaven kan kun løses, hvis vi samarbejder på tværs af vores partier, og det har været befriende at opleve gode kræfter, der normalt er politiske modstandere, trække på samme hammel for at vi kan få gjort noget – uanset hvem der måtte sidde med magtens nøgler.

Det er ikke mig, der skal afgøre om vi skal arbejde tættere sammen nationalt. Jeg vil altid foretrække et Danmark ledet af borgerlige. Mange af de tanker, især på udlændingeområdet, der hersker på begge fløje, er gift for Danmark. I den situation er jeg stolt af at repræsentere et parti, der i generationer har vist, at venstrefolk altid vil samarbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *